Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/03/2017

  Thời điểm 15h00 ngày 21/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 05/04/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.010

 18.370

-710

20%(10.56%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

17.310

 17.650

-710

20%

(10.56%)

300

300

0

0

Xăng E5

17.090

 17.430

-670

20%

(10.56.%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.830

 14.100

-610

7% 

(1.98%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.170

 12.410

-660

7%

(0.8%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.250

 11.470

-520

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.850

 11.060

-520

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.750

 10.960

-520

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close