Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 21/03/2017

  Thời điểm 15h00 ngày 21/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 05/04/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.010

 18.370

-710

20%(10.56%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

17.310

 17.650

-710

20%

(10.56%)

300

300

0

0

Xăng E5

17.090

 17.430

-670

20%

(10.56.%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.830

 14.100

-610

7% 

(1.98%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.170

 12.410

-660

7%

(0.8%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.250

 11.470

-520

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.850

 11.060

-520

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.750

 10.960

-520

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net