Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 24/02/2015

 Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 24/02/2015

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.270

16.590

00

35%

300

300

2448

Xăng RON 92 KC

15.670

15.980

00

35%

300

300

2448

Xăng E5

15.350

15.660

0

 35%

300 

0

 2448

Diesel 0,05S

15.170

15.470

00

30%

300

300

1350

Diesel 0,25S

15.120

15.420

00

30%

300

300

1350

Dầu hỏa(KO)

15.610

15.920

00

35%

300

300

1693

Mazut No2B(3,0S)

12.220

12.460

00

35%

300

300

2015

Mazut No2B(3,5S)

11.850

12.080

00

35%

300

300

2015

Mazut No3(380)

11.750

11.980

00

35%

300

300

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Giá bán lẻ:Xăng và dầu không thay đổi,

 Giảm trích quỹ :

Xăng 340đ còn 300đ(giảm 40đ)

E5 giảm từ 40 về 0 đồng

Diesel giảm  từ 820 đ xuống 300d ( giảm 520 d)

KO giảm từ 520 d còn 300đ.(giảm 220đ)

Mazut  tăng từ 270 d lên 300 (tăng 30d)

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác