Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/03/2015

   Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 26/03/2015

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.880

18.230

0

35%

300

300

1.020

Xăng RON 92 KC

17.280

17.620

0

35%

300

300

1.020

Xăng E5

16.950

17.280

0

 35%

300 

0

 1.020

Diesel 0,05S

15.880

16.190

0

30%

300

300

05

Diesel 0,25S

15.830

16.140

0

30%

300

300

05

Dầu hỏa(KO)

16.070

16.390

-250

35%

300

300

0

Mazut No2B(3,0S)

13.020

13.280

-110

35%

300

300

0

Mazut No2B(3,5S)

12.650

12.900

-110

35%

300

300

0

Mazut No3(380)

12.550

12.800

-110

35%

300

300

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Giá bán lẻ:

 - Xăng dầu Diesel không thay đổi giá bán lẻ.

-KO:Giảm 250đ

-Mazut: ( No2B) 3,5:Giảm 110đ

 SDQ :

-Xăng :Từ 1.852đ còn 1.020đ(giảm 832đ)

-Diesel: Từ 888 đ xuống 05đ ( giảm 883đ)

-KO:Từ 837đ còn 0đ.(giảm 837đ)

-Mazut :Từ 927đ còn (giảm 927đ)

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

Các tin khác