Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 20/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/06/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.760

18.110

-210

20%(10.21%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

17.060

17.400

-210

20%

(10.21%)

300

300

0

0

Xăng E5

16.870

17.200

-190

20%

(10.21%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.260

13.520

-340

7% 

(1.18%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.790

12.020

-260

7%

(0.07%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.040

11.260

-10

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.890

11.100

-10

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.790

11.000

-10

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác