Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 04/08/2015

  Thời điểm 15h ngày 04/08/2015. 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

19.900

 20.290

-820

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

19.300

19.680 

-820

20%

300

300

0

0

Xăng E5

18.800

19.170

-820

 20%

300 

0

0

 0

Diesel 0,05S

13.860

14.130 

-820

10%

300

300

0

0

Diesel 0,25S

13.810

 14.080

-820

10%

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

13.110

13.370

-640

13%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.240

11.460

-560

10%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.870

11.080 

-560

10%

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.770

 10.980

-560

10%

300

300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

Các tin khác