Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 55 ngày 05/10/2017

 

 Thời điểm 16h55 ngày 05/10/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.690

19.060

-120

20%(9,31%)

(Giữ nguyên)

300

300

130

110

Xăng RON 92 KC

17.990

18.340

-120

20%(9,31%)

300

300

130

110

Xăng E5

17.730

18.080

-100

20%

(9,31%)

300

0

110

90

Diesel 0,05S

14.580

14.870

+120

7% 

(2,57%)

300

300

180

180

Dầu hỏa(KO)

13.430

13.690

+320

7%

(3,49%)

300

300

190

190

Mazut No2B(3,0S)

11.890

12.120

+210

7%

(4.54%)

300

300

100

100

Mazut No2B(3,5S)

11.740

11.970

+210

7%

(4.54%)

300

300

100

100

Mazut No3(380)

11.640

11.870

+210

7%

(4.54%)

300

300

100

100

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác