Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 03/02/2017

 Thời điểm 16h00 ngày 03/02/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.290

18.650

+0

20%(10.56%)

300

300

569

503

Xăng RON 92 KC

17.590

17.940

+0

20%

(10.56%)

300

300

569

503

Xăng E5

17.320

17.660

+0

20%

(10.56.%)

300

0

577

514

Diesel 0,05S

14.020

14.300

-20

7% 

(1.98%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.520

12.770

-80

7%

(0.8%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.600

11.830

-420

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.200

11.420

-420

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

11.100

11.320

-420

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net