Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 04/01/2017

 Thời điểm 16h00 ngày 04/01/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.290

18.650

+0

20%

(10.56%)

300

0

229

600

Xăng RON 92 KC

17.590

17.940

+0

20%

(10.56%)

300

0

229

600

Xăng E5

17.320

17.660

+0

20%

(….%)

300

0

567

600

Diesel 0,05S

13.750

14.020

+320

7% 

(1.98%)

300

300

250

250

Dầu hỏa(KO)

12.250

12.490

+310

7%

(0.8%)

300

300

450

450

Mazut No2B(3,0S)

11.520

11.750

+490

7%

(2.26%)

300

300

500

550

Mazut No2B(3,5S)

11.120

11.340

+490

7%

(2.26%)

300

300

500

550

Mazut No3(380)

11.020

11.240

+490

7%

(2.26%)

300

300

500

550

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close