Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 04/01/2017

 Thời điểm 16h00 ngày 04/01/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.290

18.650

+0

20%

(10.56%)

300

0

229

600

Xăng RON 92 KC

17.590

17.940

+0

20%

(10.56%)

300

0

229

600

Xăng E5

17.320

17.660

+0

20%

(….%)

300

0

567

600

Diesel 0,05S

13.750

14.020

+320

7% 

(1.98%)

300

300

250

250

Dầu hỏa(KO)

12.250

12.490

+310

7%

(0.8%)

300

300

450

450

Mazut No2B(3,0S)

11.520

11.750

+490

7%

(2.26%)

300

300

500

550

Mazut No2B(3,5S)

11.120

11.340

+490

7%

(2.26%)

300

300

500

550

Mazut No3(380)

11.020

11.240

+490

7%

(2.26%)

300

300

500

550

Nguồn tin:Xangdau.net