Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 20/04/2016

 Thời điểm 16h ngày 20/04/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

15.640

15.950

0

20%(18.4%)

300

300

639

800

Xăng RON 92 KC

14.940

15.230

0

20%

(18.4%)

300

300

639

800

Xăng E5

14.440

14.720

0

20%

(18.4%))

300

0

672

830

Diesel 0,05S

10.370

 10.570

+500

7% 

(2.5%))

300

300

560

1017

Dầu hỏa(KO)

8.900

9.070 

0

7%

(0)

300

300

878

887

Mazut No2B(3,0S)

7.960

8.110

+340

7%

(0.1%)

300

300

0

271

Mazut No2B(3,5S)

7.560

   7.710

 

+340

7%

(0.1%)

300

300

0

271

Mazut No3(380)

7.460

7.600 

+340

7%

(0.1%)

300

300

0

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác