Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 h ngày 21/03/2016

 Thời điểm 15h ngày 21/03/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

15.120

15.420 

+670

20%(18.08)

300

300

1047

370

Xăng RON 92 KC

14.420

14.700

+670

20%

(18.08)

300

300

1047

370

Xăng E5

13.890

 14.160

+570

20%

(18.08)

300

0

1115

370

Diesel 0,05S

9.870

 10.060

+290

7% 

(0.67)

300

300

983

983

Dầu hỏa(KO)

8.900

9.070 

0

7%

(0)

300

300

909

995

Mazut No2B(3,0S)

7.590

7.740 

0

7%

(0.3)

300

300

231

69

Mazut No2B(3,5S)

7.220

   7.360

 

0

7%

(0.3)

300

300

231

69

Mazut No3(380)

7.120

7.260 

0

7%

(0.3)

300

300

231

   69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác