Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h55 ngày 20/10/2017

 

 Thời điểm 16h55 ngày 20/10/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.750

18.940

-120

20%(8.56%)

300

300

130

110

Xăng RON 92 KC

17.870

18.220

-120

20%(8.56%)

300

300

130

110

Xăng E5

17.630

17.980

-100

20%

(8.56%)

300

0

110

90

Diesel 0,05S

14.410

14.690

-170

7% 

(2,15%)

300

300

180

180

Dầu hỏa(KO)

12.990

13.240

-440

7%

(0.09%)

300

300

0

190

Mazut No2B(3,0S)

11.790

12.020

-100

7%

(3.78%)

300

300

100

100

Mazut No2B(3,5S)

11.640

11.870

-100

7%

(3.78%)

300

300

100

100

Mazut No3(380)

11.540

11.770

-100

7%

(3.78%)

300

300

100

100

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác