Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/04/2015

Thời điểm 17h ngày 05/04/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

15.640

15.950

+520

20%(18.4%)

300

300

800

1047

Xăng RON 92 KC

14.940

15.230

+520

20%

(18.4%)

300

300

800

1047

Xăng E5

14.440

14.720

+550

20%

(18.4%))

300

0

830

1115

Diesel 0,05S

9.870

 10.060

0

7% 

(2.5%))

300

300

1017

983

Dầu hỏa(KO)

8.900

9.070 

0

7%

(0)

300

300

887

909

Mazut No2B(3,0S)

7.590

7.740 

0

7%

(0.1%)

300

300

271

231

Mazut No2B(3,5S)

7.220

   7.360

 

0

7%

(0.1%)

300

300

271

231

Mazut No3(380)

7.120

7.260 

0

7%

(0.1%)

300

300

271

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác