Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/07/2017

Thời điểm 17h00 ngày 05/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/07/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.760

17.090

-440

20%(9,31%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

16.060

16.380

-440

20%

(9,31%)

300

300

0

0

Xăng E5

15.910

16.220

-430

20%

(9,31%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

12.950

13.200

+120

7% 

(2,57%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.660

11.890

+280

7%

(3,49%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

10.920

11.130

+110

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.770

10.980

+110

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.670

10.880

+110

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác