Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013.

 

Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.

 

Loại Hàng

Giá hiện tại

Mức tăng/giảm

Xăng RON 95 KC

24.550

-500

Xăng RON 92 KC

24.050

-500

Diesel 0,05S

21.450

-450

Diesel 0,25S

21..400

-450

Dầu hỏa(KO)

21.600

-450

Mazut No2B(3,0S)

18.750

0

Mazut No2B(3,5S)

18.450

Mazut No3(380)

18.350