Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012.

Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.

Loại Hàng

Giá hiện tại

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

Xăng RON 95 KC

24.150

+650

12%

Xăng RON 92 KC

23.650

+650

12%

Diesel 0,05S

21.850

+300

10%

Diesel 0,25S

21.800

+300

10%

Dầu hỏa(KO)

21.900

+450

12%

Mazut No2B(3,0S)

18.950

+0

12%

Mazut No2B(3,5S)

18.650

+0

12%

Mazut No3(380)

18.550

+0

12%