Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 05/12/2016

 Thời điểm 19h00 ngày 05/12/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.370

17.170

+300

20%(16.22%)

300

300

500

0

Xăng RON 92 KC

16.670

17.000

+300

20%

(16.22%)

300

300

500

0

Xăng E5

16.520

16.850

+300

20%

(16.22%)

300

0

450

0

Diesel 0,05S

12,670

12.920

+170

7% 

(2.1%)

300

300

250

0

Dầu hỏa(KO)

11.200

11.420

+240

7%

(0)

300

300

360

0

Mazut No2B(3,0S)

10.360

10.560

+280

7%

(0.0%)

300

300

400

0

Mazut No2B(3,5S)

9,960

10.150

+280

7%

(0.0%)

300

300

400

0

Mazut No3(380)

9.860

10.050

+280

7%

(0.0%)

300

300

400

0

Nguồn tin:Xangdau.net