Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 05/12/2016

 Thời điểm 19h00 ngày 05/12/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.370

17.170

+300

20%(16.22%)

300

300

500

0

Xăng RON 92 KC

16.670

17.000

+300

20%

(16.22%)

300

300

500

0

Xăng E5

16.520

16.850

+300

20%

(16.22%)

300

0

450

0

Diesel 0,05S

12,670

12.920

+170

7% 

(2.1%)

300

300

250

0

Dầu hỏa(KO)

11.200

11.420

+240

7%

(0)

300

300

360

0

Mazut No2B(3,0S)

10.360

10.560

+280

7%

(0.0%)

300

300

400

0

Mazut No2B(3,5S)

9,960

10.150

+280

7%

(0.0%)

300

300

400

0

Mazut No3(380)

9.860

10.050

+280

7%

(0.0%)

300

300

400

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close