Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012

 Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012.

Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.

Loại Hàng

Giá hiện tại

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

Mức tăng

Xăng RON 95 KC

21.100

-600

12%

+2%

Xăng RON 92 KC

20.600

-600

12%

+2%

Diesel 0,05S

19.900

-200

10%

+2%

Diesel 0,25S

19.850

-200

10%

+2%

Dầu hỏa

19.850

-200

12%

+2%

FO 3%

17.950

-300

12%

+2%

FO 3,5%

17.650

-300

12%

+2%