Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 28/03/2013

 Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 28/03/2013.

Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.


Loại Hàng

Giá hiện tại

Mức tăng/giảm

Xăng RON 95 KC

25.050

+1.400

Xăng RON 92 KC

24.550

+ 1.400

Diesel 0,05S

21.900

­+350

Diesel 0,25S

21.850

+350

Dầu hỏa(KO)

22.050

+450

Mazut No2B(3,0S)

18.750

+800

Mazut No2B(3,5S)

18.450

+800

Mazut No3(380)

18.350

+800