Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 17/07/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20ngày 17/07/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức

tăng/giảm khác.

Loi Hàng

Giá hin ti (vùng 1)

Giá hin ti (vùng 2)

Mc tăng/gim

Thuế hin ti

 

Xăng RON 95 KC

25.070

25.570

+460

18%

 

Xăng RON 92 KC

24.570

25.060

+460

18%

 

Diesel 0,05S

22.310

22.750

+470

14%

 

Diesel 0,25S

22.260

22.700

+470

14­%

 

Du ha(KO)

22.020

22.640

+420

16%

 

Mazut No2B(3,0S)

19.070

19.450

0

15%

 

Mazut No2B(3,5S)

18.770

19.140

0

15%

 

Mazut No3(380)

18.670

19.040

0

15%