Trang chủ Giá dầu quốc tế hàng ngày

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới

  To get the oil price, please enable Javascript. To get the oil price, please enable Javascript. Quí vị rê chuột vào  từng chữ 1m hay 1q,1y,5y sẽ thấy diễn biến giá dầu trong -1m :Diễn biến giá dầu trong 1 tháng -1q :Diễn biến giá dầu trong 1 quý -1y :Diễn biến giá dầu trong 1 năm -5y :Diễn biến giá dầu ...

Giá dầu thế giới theo OPEC

Giá dầu thế giới theo OPEC

  Daily Basket Price 11/5/2009 56.11 12/5/2009 56.76 13/5/2009 57.16 ...