Trang chủ Lịch sử giá quốc tế

Giá dầu thế giới BQ hàng tháng (từ 1986 - 2009)

Giá dầu thế giới BQ hàng tháng (từ 1986 - 2009)

GIÁ DẦU THẾ GIỚI (Bình quân hàng tháng) từ năm 1986 đến 2009                       USD/thùng Year ...

Lịch sử giá dầu thế giới và ...

Lịch sử giá dầu thế giới và ...

  Lịch sử giá dầu và toan tính của những "ông lớn" Giá dầu tăng - giảm luôn ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển, giá cả hàng hoá, an ninh xã hội của bất cứ quốc gia nào. Lịch sử giá dầu phát triển ra sao và trong đó ngầm chứa những toan tính nào của những "ông lớn" ngành dầu mỏ? Giai ...