Trang chủNgành xăng dầu

Bộ Công Thương xin hàng loạt ưu đãi cho than, dầu khí

   Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án ưu đãi thuế, phí đối với một số sản phẩm của ngành than, dầu khí.

Tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 diễn ra sáng 6-1, Bộ Công Thương đã đưa ra hàng loạt kiến nghị với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Theo đó, đối với lĩnh vực dầu khí, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu sản phẩm theo cam kết của Chính phủ đối với Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa (hỗ trợ PVN thay mặt Chính phủ thực hiện cam kết ưu đãi thuế nhập khẩu sản phẩm cho Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian 10 năm sau ngày vận hành thương mại).

Bộ Tài chính sớm xử lý, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về trích lập và sử dụng quỹ từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN, trong đó có quy định về trích lập Quỹ Tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đưa chuỗi dự án Cá Voi Xanh vào danh mục các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí. Xem xét, cho phép áp dụng cơ chế ưu đãi, đặc thù đối với việc đầu tư nhà máy điện sử dụng khí Cá Voi Xanh do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư.

Về lĩnh vực than, Bộ đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát các mức thuế, phí hiện đang áp dụng đối với ngành than để đề xuất điều chỉnh phù hợp. Chính phủ xem xét, điều chỉnh Nghị định số 203/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Nguồn tin: plo

Các tin khác