Trang chủBộ Công Thương

THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Áp dụng kể từ 22/12/2010

THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Áp dụng kể từ 22/12/2010

(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2010/TT-BTC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính)           TT Mặt hàng Thuế NK (%) Thuế TTĐB (%) Thuế GTGT (%) ...

QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, TIÊU THỤ SẢN PHẨM XĂNG DẦU

QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, TIÊU THỤ SẢN PHẨM XĂNG DẦU

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm ...

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 36/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm ...

CÔNG VĂN SỐ 4607/BGTVT-VT VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 55/2007/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

CÔNG VĂN SỐ 4607/BGTVT-VT VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 55/2007/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4607/BGTVT-VT V/v: Góp ...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu thương mại          Hồ sơ hải quan              Khai hải quan        Đăng ký tờ khai hải quan        Kiểm tra hồ sơ hải quan        Kiểm tra thực tế hàng hoá        Thông quan hàng hoá ...

Qui định về nhập khẩu và tái xuất xăng dầu

Qui định về nhập khẩu và tái xuất xăng dầu

BỘ CÔNG THƯƠNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   S ố : 01/2008/QĐ-BCT ...

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 45/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008 ...

Quyết định 004/97 Bộ Công Thương

Quyết định 004/97 Bộ Công Thương

   BỘ CÔNG THƯƠNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        Số:  004 /2007/QĐ-BCT                      Hà Nội, ...

QĐ -004-2007 V/v NK Diesel

QĐ -004-2007 V/v NK Diesel

     BỘ CÔNG THƯƠNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      Số:  004 /2007/QĐ-BCT                      Hà ...

QĐ-01-2008 về XNK xăng dầu

QĐ-01-2008 về XNK xăng dầu

BỘ CÔNG THƯƠNG _____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________­­­­_________________   Số: 01  /2008/QĐ-BCT ...