Trang chủ Bộ Công Thương

THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Áp dụng kể từ 22/12/2010

(Ban hành kèm theo Thông tư số 213/2010/TT-BTC ngày 22/12/2010 của Bộ Tài chính)
         
TT Mặt hàng Thuế NK (%) Thuế TTĐB (%) Thuế GTGT (%)
1 Xăng 6 10 10
2 Diesel 2 0 10
3 Dầu hỏa 6 0 10
4 Mazut (FO) 5 0 10

Các tin khác

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close