Trang chủBộ Tài Chính

Biểu thuế NK xăng dầu khu vực ASEAN 2015-2018

Biểu thuế NK xăng dầu khu vực ASEAN 2015-2018

Tải về toàn bộ 450 trang thông tư thuế  

Từ 25/11/2013, áp dụng quy định mới về thủ tục xăng dầu xuất nhập khẩu

Từ 25/11/2013, áp dụng quy định mới về thủ tục xăng dầu xuất nhập khẩu

  Ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu. Thông tư này có hiệu lực ...

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU,

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU,

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 ...

Thông tư số 70/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư số 70/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70 /2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm ...

Điều chỉnh tăng 2% mức thuế suất đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Điều chỉnh tăng 2% mức thuế suất đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm ...

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM –––––   Độc lập – Tự do – Hạnh ...

Công văn điều hành giá xăng dầu hiện nay

Công văn điều hành giá xăng dầu hiện nay

+ Khôi phục lại thuế suất thuế nhập khẩu ở mức độ phù hợp, cụ thể: ·           Xăng khôi phục thêm 2% (từ 2% lên 4%); ·           Điêzen khôi phục thêm 1% (từ 2% lên 3%); ·           Dầu hỏa, madut khôi phục thêm 2% (từ 3% lên 5%). + Điều chỉnh giảm giá bán trong nước ...

Công văn điều hành xăng dầu ngày 09/05/2012

Công văn điều hành xăng dầu ngày 09/05/2012

Lưu ý: Công văn bị sai một chút ở giá A92 là 23.300 chứ không phải 20.300.Công văn về thuế sẽ update vào ngày mai.

Từ 8/3: Giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dầu diezel, dầu hỏa từ 3% xuống 0%

Từ 8/3: Giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dầu diezel, dầu hỏa từ 3% xuống 0%

  Ngày 8/3/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39 /2012/TT-BTC. Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/2/2012 thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy ...