Trang chủBộ Tài Chính

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI DẦU THÔ CUNG CẤP CHO NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI DẦU THÔ CUNG CẤP CHO NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

BỘ TÀI CHÍNH  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 98/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm ...

DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 73/2009/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009 ...

Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu

Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu

 BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 70/2009/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng ...

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ HÌNH THÀNH, SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 56/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm ...

Văn Bản 33/2009/TT-BTC

Văn Bản 33/2009/TT-BTC

Bấm vào link sau để tải văn bản : Tải văn bản

Mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng

Mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng

  BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số: 24/2009/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------- Hà Nội, ...

Xuất xứ hàng hóa (C/O)

Xuất xứ hàng hóa (C/O)

XUẤT XỨ HÀNG HOÁ            Quy định chung            Tài liệu tham khảo            Xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu            Xuất xứ đối với hàng hoá nhập khẩu        Quy định ...

Hàng kinh doanh TNTX

Hàng kinh doanh TNTX

HÀNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT        Quy định chung        Tạm nhập tái xuất hàng hoá là: việc thương nhân Việt Nam mua hàng hoá của thương nhân nước ngoài về Việt Nam để bán cho một thương nhân nước ngoài khác, hàng hoá có làm ...

TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU ĐẦU MỐI

TẠM ỨNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU ĐẦU MỐI

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 85/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2008 ...

Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu.Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC

Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu.Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 117/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008 ...

Biểu thuế NK xăng dầu kèm theo quyết định 110/2008/QĐ-BTC

Biểu thuế NK xăng dầu kèm theo quyết định 110/2008/QĐ-BTC

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     Mã hàng Mô tả hàng ...

Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC về thuế NK xăng dầu

Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC về thuế NK xăng dầu

BỘ TÀI CHÍNH ------------ Số: 110/2008/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008 ...

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /2008/QĐ-BTC )

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /2008/QĐ-BTC )

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /2008/QĐ-BTC ngày  14 /11/2008  của Bộ trưởngBộ Tài chính)     Mã hàng Mô tả hàng ...

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Số: 105/2008/QĐ-BTC

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Số: 105/2008/QĐ-BTC

  BỘ TÀI CHÍNH ------------   Số: 105/2008/QĐ-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- ...

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC)

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC)

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC ngày 07/11/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)     Mã hàng Mô tả hàng ...