Trang chủBộ Tài Chính

Công văn điều hành giá xăng dầu hiện nay

+ Khôi phục lại thuế suất thuế nhập khẩu ở mức độ phù hợp, cụ thể:

·         Xăng khôi phục thêm 2% (từ 2% lên 4%);

·         Điêzen khôi phục thêm 1% (từ 2% lên 3%);

·         Dầu hỏa, madut khôi phục thêm 2% (từ 3% lên 5%).

+ Điều chỉnh giảm giá bán trong nước đối với xăng, dầu trong nước, cụ thể:

·         Đối với xăng: cho phép điều chỉnh giảm giá bán xăng trong nước 600 đồng/lít, cụ thể: xăng RON 92 từ 23.300 đồng/lít xuống 22.700 đồng/lít.

·         Đối với điêzen: điều chỉnh giảm giá bán 400 đồng/lít, cụ thể điêzen 0,05S từ 21.600 đồng/lít xuống 21.200 đồng/lít.

·         Đối với dầu hỏa: điều chỉnh giảm giá bán 300 đồng/lít, cụ thể dầu hỏa từ 21.400 đồng/lít xuống 21.100 đồng/lít.

·         Đối với dầu madut: điều chỉnh giảm giá bán 300 đồng/kg, cụ thể dầu hỏa từ 19.200 đồng/kg xuống 18.900 đồng/kg.

+  Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế 300 đồng/lít,kg như quy định hiện hành.

+ Thời gian thực hiện giảm giá bán áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra kể từ 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2012.

Các tin khác