Trang chủBộ Tài Chính

Điều chỉnh tăng 2% mức thuế suất đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

27.10

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.

 

2710.12.11

- - - - RON 97 và cao hơn, có pha chì

16

2710.12.12

- - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì

16

2710.12.13

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì

16

2710.12.14

- - - - RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 không pha chì

16

2710.12.15

- - - - Loại khác, có pha chì

16

2710.12.16

- - - - Loại khác, không pha chì

16

2710.12.30

- - - Tetrapropylen

16

2710.12.40

- - - Dung môi trắng (white spirit)

16

2710.12.50

- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng

16

2710.12.60

- - - Dung môi nhẹ khác

16

2710.12.70

- - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ

16

2710.12.80

- - - Alpha olefin khác

16

2710.12.90

- - - Loại khác

16

2710.19.71

- - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô

12

2710.19.72

- - - - Nhiên liệu diesel khác

12

2710.19.79

- - - - Dầu nhiên liệu

14

2710.19.83

- - - Các kerosine khác

14

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2013 và thay thế Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/04/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn tin:Tổng Cục Hải Quan

Các tin khác