Trang chủBộ Tài Chính

Hàng kinh doanh TNTX

HÀNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT

 

     Quy định chung

       Tạm nhập tái xuất hàng hoá là: việc thương nhân Việt Nam mua hàng hoá của thương nhân nước ngoài về Việt Nam để bán cho một thương nhân nước ngoài khác, hàng hoá có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt nam và sau đó làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

       Tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở 2 hợp đồng mua bán hàng hoá riêng biệt. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng.

       Thương nhân Việt Nam có đăng ký mã số xuất khập khẩu đều được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất.

     Quy định cụ thể

       Về ngành hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, thương nhân Việt Nam được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hoá phù hợp với ngành hàng ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu và xăng dầu (trừ dầu nhờn) phải được sự chấp thuận của Bộ Thương mại.

       Thời hạn hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất được lưu tại Việt nam không quá 90 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Trường hợp cần gia hạn thêm, thương nhân có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết. Mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày và không quá 3 lần gia hạn cho mỗi lô hàng.

       Hàng tạm nhập tái xuất phải làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu được Chính phủ cho phép nơi có tổ chức hải quan và phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan cho tới khi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

       Phương thức thanh toán tiền mua bán hàng hoá tạm nhập tái xuất phải thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như đối với thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

       Hồ sơ, thủ tục hải quan, thực hiện như đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thông thường khác.