Trang chủBộ Tài Chính

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /2008/QĐ-BTC )

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /2008/QĐ-BTC ngày  14 /11/2008  của Bộ trưởngBộ Tài chính)
 
 

Mã hàng
Mô tả hàng hoá
Thuế suất (%)
27.10
 
 
 
Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.
 
 
 
 
 
- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ dầu thải:
 
2710
11
 
 
- - Dầu nhẹ và các chế phẩm:
 
 
 
 
 
- - - Xăng động cơ:
 
2710
11
11
00
- - - - Có pha chì, loại cao cấp
25
2710
11
12
00
- - - - Không pha chì, loại cao cấp
25
2710
11
13
00
- - - - Có pha chì, loại thông dụng
25
2710
11
14
00
- - - - Không pha chì, loại thông dụng
25
2710
11
15
00
- - - - Loại khác, có pha chì
25
2710
11
16
00
- - - - Loại khác, không pha chì
25
2710
11
20
00
- - - Xăng máy bay
25
2710
19
 
 
- - Loại khác:
 
2710
19
13
00
- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên
25
2710
19
14
00
- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC
25
2710
19
16
00
- - - - Kerosene
25
 
 
 
 
- - - Dầu nhiên liệu:
 
2710
19
71
00
- - - - Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao
20
2710
19
72
00
- - - - Nhiên liệu diesel khác
20
2710
19
79
00
- - - - Nhiên liệu đốt khác
25

 

Các tin khác