Trang chủChính phủ

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

  Ngày 27/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2013. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bao gồm: (i) Hành vi vi phạm về ...

Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu (Có hiệu lực 01/01/2012)

Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu (Có hiệu lực 01/01/2012)

  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét đề ...

KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/TB-VPCP Hà Nội, ngày 05 tháng 4 ...

LUẬT  THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUỐC HỘI --------------- Luật số: 57/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 ...

BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ XĂNG DẦU DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC”

BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ XĂNG DẦU DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 31/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng ...

84/2009/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

84/2009/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 84/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm ...

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1139/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm ...

Nghị định 55

Nghị định 55

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 55 /2007/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007 ...

ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ XĂNG DẦU 03/2009/QĐ-TTg

ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ XĂNG DẦU 03/2009/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 ...

TRÍCH QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU 04/2009/QĐ-TTg

TRÍCH QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU 04/2009/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 ...

Luật Thương Mại

Luật Thương Mại

LUẬT THƯƠNG MẠI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ ...

Nghị Định 55

Nghị Định 55

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 55 /2007/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007 ...

Phá tài sản vì bị từ chối bán xăng

Phá tài sản vì bị từ chối bán xăng

4 thanh niên mang tuýp sắt, liềm cắt cỏ quay trở lại Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 7 (TP Nha Trang) đuổi đánh nhân viên và đập phá gây hư hỏng thiết bị bơm nhiên liệu ở cột bơm số 1. Ngày 31/10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám ...