Trang chủChiết khấu thị trường

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 08/04/2009

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 08/04/2009

Thông tin thù lao đại lý   từ 08/04/2009   Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn Ä‘iều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.     DÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 24/03/2009

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 24/03/2009

Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.     Dưới đây là thông tin chung về thù lao đại lý kể từ 24/03/2009.   ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 16/03/09

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 16/03/09

Thông tin thù lao đại lý   từ 16/03/2009   Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.     Dưới đây là thông tin chung về thù lao đại lý kể từ ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 02/03/09

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 02/03/09

Thông tin thù lao đại lý   từ 02/03/2009   Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.     Dưới đây là thông tin chung về thù lao đại lý kể từ ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 12/02/2009

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 12/02/2009

Thông tin thù lao đại lý   từ 12/02/2009   Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.     Dưới đây là thông tin chung về thù lao đại lý kể từ ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 05/02/2009

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 05/02/2009

Thông tin thù lao đại lý   từ 05/02/2009   Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.     Dưới đây là thông tin chung về thù lao đại lý kể từ ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 12/01/2009

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 12/01/2009

-Các thông tin dưới đây chỉ mang tính dự báo.Cơ sở dự báo kết hợp giữa nhiều nguồn tin chính thức và không chính thức.  Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ     Thông ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 25/12

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 25/12

Thông tin thù lao đại lý “cuối ngày 25 tháng 12 năm 2008”   Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.     Dưới đây là thông tin chung về thù lao đại lý đầu ngày ...

Thông tin thù lao đại lý “cuối  ngày 08 tháng 12 năm 2008”

Thông tin thù lao đại lý “cuối ngày 08 tháng 12 năm 2008”

  -Các thông tin dưới đây chỉ mang tính dự báo.Cơ sở dự báo kết hợp giữa nhiều nguồn tin chính thức và không chính thức.   Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ.    Một số ...

Thông tin thù lao đại lý từ ngày 03 tháng 12 năm 2008

Thông tin thù lao đại lý từ ngày 03 tháng 12 năm 2008

Đây là thông tin chung mang tính chất tham khảo, không mang tính quyết định vì chính sách thù lao đại lý của các nhà cung cấp còn điều chỉnh theo sản lượng tiêu thụ   Đợt giảm giá bán lẻ khiến các nhà đầu mối xem xét và điều chỉnh mức thù lao đại lý giảm đáng kể:….   ...

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 24/11

Thông tin về thù lao đại lý các khu vực trên toàn quốc từ ngày 24/11

Thông tin thù lao đại lý từ ngày 24 tháng 11 năm 2008   Khu vực thị trường (theo vùng miền) Thù lao đại lý (đ/lít) Xăng ...