Trang chủDự báo giá xăng dầu thế giới

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 49,50/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 49,50/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hơn nếu quí khách kết hợp với tình hình thực tế kinh doanh của mình để phân tích và tối ưu hóa lợi nhuận. -Rất mong ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 47,48/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 47,48/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hơn nếu quí khách kết hợp với tình hình thực tế kinh doanh của mình để phân tích và tối ưu hóa lợi nhuận. -Rất mong ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 45,46/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 45,46/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hơn nếu quí khách kết hợp với tình hình thực tế kinh doanh của mình để phân tích và tối ưu hóa lợi nhuận. -Rất mong ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 29,30/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 29,30/2016

Trong những tuần gần Ä‘ây, thị trường dầu mỏ Ä‘ã hạ nhiệt dần khi giá dầu giảm từ 50usd còn 45usd. Mặc dù sản xuất ngoài OPEC vẫn tiếp tục giảm và triển vọng nhu cầu tiêu thụ vẫn còn mạnh mẽ. Tuy nhiên, có má»™t vài vấn đề ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 27,28/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 27,28/2016

Thị trường dầu mỏ Ä‘ang giảm trở lại từ mức 50usd/thùng chủ yếu là do nghi ngờ xung quanh nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc và dá»± Ä‘oán sá»± phục hồi trở lại của các nguồn cung bị gián Ä‘oạn. dầu thô hiện Ä‘ang trong giai ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 26,27/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 26,27/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 23,24/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 23,24/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 17,18/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 17,18/2016

  -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 10,11/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 10,11/2016

  -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 08,09/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 08,09/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 03,04/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 03,04/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 01,02/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 01,02/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán   -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.   -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 51,52/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 51,52/2015

    -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 49,50/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 49,50/2015

    -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 46,47/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 46,47/2015

  -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...