Trang chủDự báo giá xăng dầu thế giới

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 27,28/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 27,28/2016

Thị trường dầu mỏ Ä‘ang giảm trở lại từ mức 50usd/thùng chủ yếu là do nghi ngờ xung quanh nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc và dá»± Ä‘oán sá»± phục hồi trở lại của các nguồn cung bị gián Ä‘oạn. dầu thô hiện Ä‘ang trong giai ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 26,27/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 26,27/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 23,24/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 23,24/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 17,18/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 17,18/2016

  -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 10,11/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 10,11/2016

  -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 08,09/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 08,09/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 03,04/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 03,04/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 01,02/2016

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 01,02/2016

-Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán   -Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.   -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 51,52/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 51,52/2015

    -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 49,50/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 49,50/2015

    -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 46,47/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 46,47/2015

  -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 44,45/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 44,45/2015

    -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình ...

Bản tin dự báo xăng dầu  thế giới tuần 40, 41/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 40, 41/2015

  -Quý vị chỉ nên xem là thông tin tham khảo, không là căn cứ để mua bán -Các thông tin của chúng tôi không được sao  chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. -Bản tin của xangdau.net sẽ giá trị hÆ¡n nếu quí khách kết hợp vá»›i tình hình thá»±c ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 34,35/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 34,35/2015

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 32,33/2015

Bản tin dự báo xăng dầu thế giới tuần 32,33/2015

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...