Trang chủDự báo giá xăng dầu thế giới

Giá nhiên liệu thế giới ngày 11/04/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 11/04/2014

Hợp đồng Mở Cao Thấp Chốt     Khối lượng HĐ ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 10/04/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 10/04/2014

Hợp đồng Mở Cao Thấp Chốt     Khối lượng HĐ ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 09/04/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 09/04/2014

    Hợp đồng Mở Cao Thấp Chốt     ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 08/04/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 08/04/2014

    Hợp đồng Mở Cao Thấp Chốt     ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 07/04/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 07/04/2014

Hợp đồng Mở Cao Thấp Chốt     ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 04/04/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 04/04/2014

Hợp đồng Mở Cao Thấp Chốt     ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 31/03/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 31/03/2014

Nguồn: Bartchart/xangdau.net hiệu Ä‘ính Hợp đồng Mở Cao Thấp ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 12/03/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 12/03/2014

  Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex) Ngày Mở Cao Thấp Chốt ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 04/03/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 04/03/2014

Mặt hàng Đơn vị Crude Oil (WTI) USD/bbl. Crude Oil (Brent) USD/bbl. ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 26/02/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 26/02/2014

Mặt hàng Đơn vị Crude Oil (WTI) USD/bbl. Crude Oil (Brent) USD/bbl. ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 25/02/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 25/02/2014

Mặt hàng Đơn vị Crude Oil (WTI) USD/bbl. Crude Oil (Brent) USD/bbl. ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 24/02/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 24/02/2014

Mặt hàng Đơn vị Crude Oil (WTI) USD/bbl. Crude Oil (Brent) USD/bbl. ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 21/02/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 21/02/2014

Mặt hàng Đơn vị Crude Oil (WTI) USD/bbl. Crude Oil (Brent) USD/bbl. ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 19/02/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 19/02/2014

Mặt hàng Đơn vị Crude Oil (WTI) USD/bbl. Crude Oil (Brent) USD/bbl. ...

Giá nhiên liệu thế giới ngày 18/02/2014

Giá nhiên liệu thế giới ngày 18/02/2014

Mặt hàng Đơn vị Crude Oil (WTI) USD/bbl. Crude Oil (Brent) USD/bbl. ...