Trang chủDự báo giá xăng dầu thế giới

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 20/09

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 20/09

Tổng hợp giá nhiên liệu chốt phiên Châu Á Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 19/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 19/09/2011

Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) Dầu thô ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 16/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 16/09/2011

  Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 15/9/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 15/9/2011

Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) Dầu thô (USD/thùng) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 14/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 14/09/2011

Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) Dầu thô (USD/thùng) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 13/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 13/09/2011

    Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 12/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 12/09/2011

    Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 09/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 09/09/2011

Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) Dầu thô ...

Tổng hợp giá nhiên liệu phiên 07/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu phiên 07/09/2011

  Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 06/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 06/09/2011

  Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 02/09/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 02/09/2011

  Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 31/08/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 31/08/2011

   Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 30/08/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 30/08/2011

  Tổng hợp giá nhiên liệu thế giá»›i phiên 30/08/2011 Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 29/8/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 29/8/2011

  Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) ...

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 26/08/2011

Tổng hợp giá nhiên liệu thế giới phiên 26/08/2011

Mặt hàng Giá chốt phiên Tỉ lệ chênh lệch (%) Chênh lệch (USD) Dầu thô ...