Trang chủGiá giao dịch dầu thế giới

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 06/2019

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 06/2019

    Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 06/2019

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 06/2019

    Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 05/2019

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 05/2019

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 05/2019

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 05/2019

    Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 04/2019

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 04/2019

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 04/2019

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 04/2019

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 03/2019

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 03/2019

Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 03/2019

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 03/2019

Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 02/2019

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 02/2019

Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 02/2019

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 02/2019

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 01/2019

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 01/2019

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 01/2019

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 01/2019

Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 12/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 12/2018

  Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L ...

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 12/2018

Giá giao dịch dầu thô WTI tháng 12/2018

Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 11/2018

Giá giao dịch dầu thô Brent tháng 11/2018

Ngày Giá chốt Mở phiên Mức cao Mức thấp K/L Giao dịch ...