Trang chủ Thù lao đại lý

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 23/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 23/06/2017

  Chiết khấu ngày 23/6/2017   M92 (đ/lít) M95 (đ/lít) DO (đ/lít) K/v Cần Thơ ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 20/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 20/06/2017

Chiết khấu 20/06/2017   A92 DO Miền Nam     ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 15/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 15/06/2017

  Giá Chi ế t Kh ấ u (CK) Xăng/D ầ u ngày  15 / 6 /201 7  Khu vực miền Nam A92 DO A95 ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 14/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 14/06/2017

  Giá Chi ế t Kh ấ u (CK) Xăng/D ầ u ngày  14 / 6 /201 7  lúc 10h00  Khu vực Cần Thơ   M92 M95 DO ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 13/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 13/06/2017

Đơn vi/Khu vực Xăng DO Ghi chú 1. Chiết khấu của các Đầu mối KDXD ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 09/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 09/06/2017

  Giá Chi ế t Kh ấ u (CK) Xăng/D ầ u ngày 09 / 6 /201 7 t ạ i TP C ầ n Th ơ và H ậ u Giang.  Tên Công Ty Xăng (M92/95), đ/lít Dầu (Do 0.05%S), đ/lít ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 07/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 07/06/2017

    - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán     Xăng ...

Chiết khấu xăng dầu MN ngày 06/06/2017

Chiết khấu xăng dầu MN ngày 06/06/2017

- Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán   Giá Chi ế t Kh ấ u (CK) Xăng/D ầ u ngày 06 / 6 /201 7 t ạ i TP C ầ n Th ơ và H ậ u ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 05/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 05/06/2017

- Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán     A92 ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 02/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 02/06/2017

  - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán     A92 ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 01/06/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 01/06/2017

    - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán   A92 ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 29/05/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 29/05/2017

- Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán   A92 ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 26/05/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 26/05/2017

  - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán Chiết khấu tổng hợp: 11h ngày 26/05/2017 Khu vực phía Nam ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 24/05/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 24/05/2017

  - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán Tổng hợp CK   14h 24/05/2017 TP.HCM ...

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 23/05/2017

Chiết khấu xăng dầu VN ngày 23/05/2017

- Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán Tổng hợp CK  14h 23/05/2017 TP. HCM ...

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close