Trang chủTổng hợp diễn biến GD dầu thế giới

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 24/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 24/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 23/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 23/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 22/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 22/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 19/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 19/06/2009

Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 18/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 18/06/2009

  Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 17/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 17/06/2009

  Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 16/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 16/06/2009

  Bấm vào link sau để tải file về: Tải file

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 15/06/2009

Diễn biễn giá dầu thế giới ngày 15/06/2009

Bấm vào link sau để tải file: Tải về

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 14/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 14/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế                   ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 13/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 13/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế                 Product by Area ...

Dự báo thị trường xăng dầu Singapore tuần thứ 13/2009

Dự báo thị trường xăng dầu Singapore tuần thứ 13/2009

Dá»± báo thị trường xăng dầu Singapore tuần thứ 13/2009   Triển vọng thị trường Singapore tuần 23-27/3/2009 *Nhu cầu diezel yếu, Trung quốc xuất khẩu ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 12/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 12/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế               Product by Area ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 11/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 11/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế Product by Area    9/3/2009 10/3/2009 11/3/2009 ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 10/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 10/2009

    Tổng hợp giá dầu quốc tế               Product by Area ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 9/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 9/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế Product by Area 23/02/09 24/02/09 25/02/09 26/02/09 ...