Trang chủTổng hợp diễn biến GD dầu thế giới

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 13/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 13/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế                 Product by Area ...

Dự báo thị trường xăng dầu Singapore tuần thứ 13/2009

Dự báo thị trường xăng dầu Singapore tuần thứ 13/2009

Dá»± báo thị trường xăng dầu Singapore tuần thứ 13/2009   Triển vọng thị trường Singapore tuần 23-27/3/2009 *Nhu cầu diezel yếu, Trung quốc xuất khẩu ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 12/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 12/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế               Product by Area ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 11/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 11/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế Product by Area    9/3/2009 10/3/2009 11/3/2009 ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 10/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 10/2009

    Tổng hợp giá dầu quốc tế               Product by Area ...

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 9/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 9/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế Product by Area 23/02/09 24/02/09 25/02/09 26/02/09 ...