Trang chủ Thị trường xăng dầu Thế Giới

Giếng thăm dò Badile sẽ được khoan vào tháng 3/2017

Sound Energy, một công ty năng lượng tư nhân, cho biết vào tháng 3/2017 sẽ bắt đầu khoan thăm dò giếng Badile (100% thuộc sở hữu của công ty) trên đất liền tại Italy.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và việc lắp đặt các trang thiết bị cho công tác khoan dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 2/2017.

 

Giếng Badile được khoan đến độ sâu tổng là 15.091 feet để đánh giá tiềm năng dầu khí tại tầng dolomit Conchodon Jura Hạ.

Theo thông tin của Sound trên website, khu vực này có nguồn tài nguyên tiềm năng tới 178 tỷ feet khối khí.

Nguồn tin: Oilgas