Trang chủThị trường xăng dầu Thế Giới

GOLDMAN: Dầu có thể giảm 50%

Thị trường dầu mỏ Ä‘ang suy thoái mạnh mẽ và Goldman Sachs không nhìn thấy bản thân thị trường này sẽ tá»± mình vượt qua được tình huống này.

Trong má»™t báo cáo gá»­i cho khách hàng hôm thứ Sáu tuần trÆ°á»›c sau thông báo sản lượng khai thác của OPEC, Goldman Ä‘ã viết rằng cán cân nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ của thị trường dầu sẽ không phục hồi cho đến sá»›m nhất là quý tÆ° năm 2016.

Ngày 04/12, OPEC – nhóm 13 thành viên – Ä‘ã thông báo sẽ duy trì tốc Ä‘á»™ khai thác hiện tại ở mức khoảng 31.5 triệu thùng má»™t ngày (Goldman, đối vá»›i sá»± kiện này, dá»± Ä‘oán sản lượng khai thác của OPEC sẽ gần mức 31.8 triệu thùng má»™t ngày.)

OPEC cÅ©ng cho biết nhóm này sẽ thảo luận về việc Ä‘iều tiết nhÆ° thế nào cho mức khai thác tăng lên của Iran tại cuá»™c họp lần tá»›i của mình diá»…n ra vào tháng 06 năm 2016.

Goldman thêm rằng tuyên bố của OPEC, “tiếp tục nhấn mạnh sá»± cần thiết để thị trường dầu thô tá»± tái cân bằng (‘chờ đợi và quan sát’) cÅ©ng nhÆ° tổ chức này Ä‘ã không Ä‘Æ°a ra bình luận nào về sá»± tuân thủ mức hạn ngạch khai thác của từng quốc gia thành viên.”

Cách tiếp cận vấn đề này từ OPEC, tuy nhiên, có thể khiến cho giá dầu thô giảm hÆ¡n nữa do thị trường vẫn không thể xỏa bỏ được nguồn cung thừa.

DÆ°á»›i Ä‘ây là nguyên văn Goldman viết trong báo cáo:

“Cho đến lúc này, dá»± báo giá dầu của chúng tôi Ä‘ang phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng ‘áp lá»±c tài chính’ có thể giải quyết sá»± mất cân bằng hiện nay trên thị trường bằng cách nguồn cung thừa từ từ giảm xuống do nhu cầu tiêu thụ phục hồi. Chúng tôi cÅ©ng cho rằng, tuy nhiên, có nguy cÆ¡ ở mức cao Ä‘iều này có thể diá»…n ra sá»± Ä‘iều chính khá chậm do dá»± trữ dầu thô tiếp tục được tăng lên và công suất tích trữ dầu Ä‘ang gần mức cao kỉ lục trong bối cảnh mùa Ä‘ông năm nay khá dá»… chịu, tăng trưởng của các nền kinh tế má»›i nổi chậm lại cÅ©ng nhÆ° viá»…n cảnh cấm vận kinh tế lên Iran được bãi bỏ. Sá»± gia tăng tính có thể có mà thị trường có thể cần để Ä‘iều chỉnh thông qua ‘sức ép lên hoạt Ä‘á»™ng khai thác’ khi cung thừa vượt mức cho phép, tạo ra những rủi ro xuất hiện trong dá»± bào của chúng tôi nghiêng về xu hÆ°á»›ng giảm trong những tháng tá»›i, vá»›i chi phí tiền mặt gần 20usd/thùng.”

Và vì vậy trong khi Goldman Ä‘ang dá»± báo giá dầu trong vài tháng tá»›i sẽ gần mức 40usd/thùng, hay gần ở khu vá»±c giá chúng ta Ä‘ang giao dịch hôm nay, có thể có khả năng giá sẽ giảm thêm 50% khi OPEC tiếp tục sản xuất thúc đẩy các nhà sản xuất hÆ°á»›ng tá»›i mức thấp nhất mà họ có thể  hình dung là kiểm soát được.

Vì trong khi phần lá»›n Ä‘ang thá»±c hiện chi phí “hòa vốn” trong hoạt Ä‘á»™ng khai thác dầu trong năm ngoái, thì chi phí “tiền mặt” xác định mức sản thật tế của các nhà sản xuất dầu. Chi phí “hòa vốn” Ä‘o lường mức giá dầu nhà sản xuất cần để có lợi nhuận, chi phí “tiền mặt” Ä‘o lường mức tuyệt đối thấp nhất mà nhà sản xuất có thể chấp nhận được để duy trì hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh (thậm chí nế nó lá»—.)

Và biểu đồ dÆ°á»›i Ä‘ây từ Bank of America thấy rằng, chi phí khai thác dầu Ä‘ang giảm xuống do sá»± cải thiện công nghệ kỹ thuật Ä‘ang khiến cho mọi thứ hoạt Ä‘á»™ng hiểu quả hÆ¡n.

Chiến lược này Ä‘ang được triển khai bởi OPEC trong suốt vài năm qua do sản lượng khai thác dầu Ä‘á phiến ná»™i địa Mỹ tăng lên Ä‘ang tiếp tục duy trì cÅ©ng nhÆ° ná»— lá»±c mang lại nguồn thu nhiều nhất có thể bằng cách Ä‘Æ¡n giản bán dầu tại mức giá phổ biến trên thị trường và hy vọng đẩy lùi những nhà sản xuất nhỏ lẽ từ kết quả giá dầu thấp tạo ra bởi nguồn cung thừa trên thị trường.

Nói má»™t cách khác, OPEC Ä‘ang chÆ¡i má»™t trò chÆ¡i khá nguy hiểm vá»›i những nhà sản xuất Mỹ.

Vì miá»…n là những nhà đầu tÆ° vẫn còn sẵn sàn đầu tÆ° vào các công ty dầu khí Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh trên mức chi phí “tiền mặt” của mình, thì công ty Ä‘ó sẽ không bị áp lá»±c tài chính trên cấp Ä‘á»™ công ty mà cho phép thị trường sáng sủa hÆ¡n, nhÆ°ng áp lá»±c tại cấp Ä‘á»™ hàng tích trữ có thể cần thiết để thị trường cân bằng.

Và nhÆ° chúng ta thấy trong biểu đồ từ Bank of America, có những tín hiệu cho thấy công suất tích trữ dầu Ä‘Æ¡n giản là Ä‘ang gần cạn kiệt.

Nguồn: xangdau.net

Các tin khác