Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Bình ổn giá thị trường sau giảm giá xăng dầu, gas

Cục Quản lý giá (Bá»™ Tài chính) có thông báo số 8078/BTC-QLG gá»­i sở tài chính các tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá thị trường trên địa bàn địa phÆ°Æ¡ng sau khi giảm giá xăng dầu, giá gas.

Theo Ä‘ó, Bá»™ Tài chính đề nghị các sở tài chính phối hợp vá»›i các cÆ¡ quan quản lý thị trường và các cÆ¡ quan liên quan trên địa bàn hÆ°á»›ng dẫn và kiểm soát các doanh nghiệp kinh doanh vận tải Ä‘óng trên địa bàn địa phÆ°Æ¡ng rà soát, thá»±c hiện kê khai lại giá cÆ°á»›c vận tải theo giá xăng dầu Ä‘ã Ä‘iều chỉnh giảm.

Đối vá»›i giá gas (LPG), tiếp tục giám sát chặt chẽ việc đăng ký lại giá gas đảm bảo mức giá gas bán lẻ phản ánh Ä‘úng tác Ä‘á»™ng của giá nhập khẩu và thuế nhập khẩu LPG.

Bên cạnh Ä‘ó, sở tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn (nhất là các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có sá»­ dụng nhiều xăng dầu) rà soát tính toán chi phí sản xuất để xây dá»±ng giá bán hàng hóa, dịch vụ hợp lý, phù hợp vá»›i mặt bằng giá thị trường, có tính đến yếu tố giảm giá xăng dầu và các giải pháp há»— trợ của Nhà nÆ°á»›c về giảm, gia hạn, miá»…n có thời hạn các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế môn bài, tiền sá»­ dụng đất áp dụng đối vá»›i má»™t số đối tượng được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP.

Cùng vá»›i Ä‘ó, các sở tài chính thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diá»…n biến giá cả thị trường, trÆ°á»›c hết là các mặt hàng thiết yếu nhất là giá sữa, giá thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ Ä‘á»™ng vật, thá»±c vật, phân bón,…và kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có biện pháp thích hợp để bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

Bá»™ Tài chính cÅ©ng yêu cầu thá»±c hiện giám sát chặt chẽ việc đăng ký giá, kê khai giá của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đối vá»›i những mặt hàng thuá»™c danh mục đăng ký giá, kê khai giá; kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký tăng giá cao hÆ¡n tá»· lệ tác Ä‘á»™ng của biến Ä‘á»™ng giá yếu tố đầu vào chủ yếu. Kiểm soát chặt chẽ phÆ°Æ¡ng án giá hàng hoá dịch vụ thuá»™c danh mục Nhà nÆ°á»›c định giá, sản phẩm, dịch vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nÆ°á»›c đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả và không vượt dá»± toán Ä‘ã được giao ...

Từ tháng Năm đến nay, Liên Bá»™ Tài chính-Công ThÆ°Æ¡ng Ä‘ã chỉ đạo thá»±c hiện ba đợt Ä‘iều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong nÆ°á»›c, vá»›i tổng mức giảm ba đợt là xăng Ä‘iều chỉnh giảm 1.900 đồng/lít (xăng RON 92 từ 23.800 đồng/lít xuống mức 21.900 đồng/lít); diezen Ä‘iều chỉnh giảm 1.400 đồng/lít (diezen 0,05S từ 21.900 đồng/lít xuống mức 20.500 đồng/lít), dầu hỏa Ä‘iều chỉnh giảm 1.000 đồng/lít (dầu hỏa từ 21.400 đồng/lít xuống mức 20.400 đồng/lít), mazut Ä‘iều chỉnh giảm 950 đồng/kg (mazut 3,5S từ 19.200 đồng/lít xuống mức 18.250 đồng/kg).

Cùng vá»›i xu hÆ°á»›ng giá xăng dầu trên thị trường thế giá»›i giảm, giá của mặt hàng gas (LPG) nhập khẩu cÅ©ng có diá»…n biến liên tục giảm từ tháng TÆ° đến nay tạo cÆ¡ há»™i cho việc giảm giá gas trong nÆ°á»›c, cụ thể: đầu tháng TÆ°, giá gas giảm còn khoảng 405.000-416.000 đồng/bình 12kg, đến ngày 1/6 còn khoảng 340.000-349.000 đồng/bình 12kg tùy từng khu vá»±c, giảm khoảng 65.000-67.000 đồng/bình 12kg, tÆ°Æ¡ng ứng giảm khoảng 16% so vá»›i tháng 4/2012./.

Nguồn tin: TTXVN

Các tin khác