Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Bộ trưởng Công thương trả lời chất vấn về điện, xăng, dầu

Bá»™ trưởng VÅ© Huy Hoàng, còn có sá»± “trợ giúp” của má»™t số thành viên Chính phủ khác, sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh, Ä‘iều hành nền kinh tế.

Sáng nay (14/6), Bá»™ trưởng Công ThÆ°Æ¡ng VÅ© Huy Hoàng đăng Ä‘àn giải trình về đến giải pháp chung của Chính phủ và của Bá»™ để tháo gỡ khó khăn, há»— trợ doanh nghiệp, khi các doanh nghiệp Ä‘ang gặp khó khăn, tăng trưởng thấp, hàng hóa tồn kho lá»›n, sản xuất cầm chừng, việc thu mua chế biến, tiêu thụ nông sản, thá»±c phẩm khó khăn, lao Ä‘á»™ng ít việc làm…

Ná»™i dung tiếp theo Quốc há»™i tập trung chất vấn người đứng đầu ngành Công ThÆ°Æ¡ng là việc quy hoạch đầu tÆ° và quản lý vận hành các nhà máy thủy Ä‘iện đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh tế, xã há»™i, cÆ¡ chế mua Ä‘iện của các nhà đầu tÆ°, cÆ¡ chế Ä‘iều hành giá xăng dầu, hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng của các tập Ä‘oàn công nghiệp (Ä‘iện lá»±c, dầu khí, than khoáng sản…)

Phó Thủ tÆ°á»›ng Hoàng Trung Hải, Thống đốc Nguyá»…n Văn Bình, Bá»™ trưởng Tài chính, Xây dá»±ng, NN&PTNT có thể được yêu cầu rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Nguồn tin: VOV

Các tin khác