Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Cà Mau: Hướng dẫn thủ tục cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

UBND tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc thực hiện liên thông thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và cấp phép thi công đấu nối nút giao đường bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục liên hệ Bộ Công Thương xem xét, sớm có văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Cụ thể, để chấn chỉnh tình trạng cửa hàng đủ điều kiện cấp mới giấy chứng nhận bán lẻ xăng dầu nhưng chưa hoạt động được, do chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép đấu nối nút giao vào hệ thống quốc lộ hoặc đấu nối nút giao vào hệ thống các tuyến đường còn lại, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau sẽ giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với ban ngành đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố thực hiện thí điểm liên thông gồm: Nhóm thủ tục đấu nối quốc lộ với thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; nhóm thủ tục đấu nối vào đường địa phương do tỉnh quản lý với thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, theo đúng quy định. 

Việc thực hiện liên thông thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đang được tỉnh Cà Mau liên hệ với Bộ Công Thương để giải quyết.

Ngoài ra, việc sơ đồ hóa quy trình giải quyết liên thông các nhóm thủ tục hành chính phải thể hiện đầy đủ các bước giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, thời gian tương ứng ở mỗi bước đảm bảo phù hợp với từng cách thức nộp hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải lưu ý, quyết định được xây dựng trên cơ sở nhóm lại các quy định riêng lẻ của từng thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố, công khai để thực hiện bằng một quy trình liên thông.

Bên cạnh đó, tình trạng cửa hàng xăng dầu đã tồn tại và đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép đấu nối, yêu cầu Sở Giao thông vận tải sớm báo cáo tình hình chung về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng thực tế, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đối chiếu quy định của pháp luật hiện hành để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Nguồn tin: congthuong.vn

Các tin khác