Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Đề xuất sửa công thức tính giá cơ sở xăng dầu

Bộ Công Thương cho rằng cách tính giá cơ sở xăng dầu không còn phù hợp, cần sửa công thức tính giá dựa trên các yếu tố chi phí hình thành từ 2 nguồn (trong nước và nhập khẩu).

Bộ Công Thương khẳng định Nghị định số 83/2014/NĐ-CP - cơ sở pháp lý để liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành thị trường xăng dầu trong nước - cần được rà soát, sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

“Thời gian vừa qua đã có sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất, kinh doanh mặt hàng xăng dầu trong nước nên công thức tính giá cơ sở dựa trên số liệu từ nguồn nhập khẩu không còn phù hợp; việc tham gia các hiệp định thương mại FTAs dẫn đến có nhiều mức thuế suất nhập khẩu xăng dầu khác nhau từ các thị trường, khu vực được hưởng ưu đãi về thuế quan…”, Bộ Công Thương cho biết.

Sẽ quản lý thương nhân sản xuất xăng dầu từ tái chế rác thải

Tại Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, khái niệm về xăng dầu thuộc đối tượng quản lý chỉ bao gồm các sản phẩm từ quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu.

Trong khi đó, quy định đối với các thương nhân sản xuất xăng dầu từ quá trình tái chế rác thải chưa có. Bộ Công Thương cho rằng cần xem xét và đưa loại hình này vào đối tượng quản lý. 


Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Lê Quân.

Hiện nay, quy mô sản xuất xăng dầu trong nước chiếm 70-75% tổng nguồn cung cho thị trường trong nước; các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu chủ yếu mua từ nguồn sản xuất trong nước.

Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị cần rà soát và thay đổi tên gọi và điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Dự kiến nội dung này sẽ được điều chỉnh theo hướng đổi tên thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thành thương nhân đầu mối xăng dầu bao gồm 2 loại: thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu. Bên cạnh đó, sẽ rà soát lại các điều kiện kinh doanh cho phù hợp.

Rà soát, sửa đổi công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu

Tại thời điểm xây dựng Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, cơ cấu về nguồn chủ yếu là xăng dầu nhập khẩu (khoảng 70%); sản lượng xăng dầu trong nước được thực hiện theo cơ chế thu điều tiết và có giá bán tương đương xăng dầu nhập khẩu. Như vậy, việc xây dựng công thức tính giá cơ sở xăng dầu được hình thành trên các yếu tố chi phí tương ứng với nguồn nhập khẩu là phù hợp.

Tuy nhiên đến nay, cơ cấu nguồn cung thay đổi; số lượng doanh nghiệp đầu mối tăng; Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại FTAs; những thay đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt; thay đổi về cơ chế tài chính áp dụng cho sản phẩm xăng dầu của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn...

Do vậy, cần thiết phải rà soát để sửa đổi công thức tính giá cơ sở dựa trên các yếu tố chi phí hình thành từ hai nguồn (trong nước và nhập khẩu, xác định mức thuế nhập khẩu phù hợp từ các nguồn khác nhau để đưa vào công thức tính giá) để kết cấu lại một mặt bằng giá chung làm cơ sở điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

“Trong quy định về công thức tính giá cơ sở, có hướng dẫn cụ thể về mức thuế nhập khẩu áp dụng cho phần giá nhập khẩu phù hợp với việc tổng hợp từ các nguồn nhập khẩu với các mức thuế suất khác nhau”, Bộ Công Thương cho biết

Nguồn tin: zing.vn

Các tin khác