Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Điện, xăng dầu dẫn đầu doanh thu 2013

 Khoáng sản, xăng dầu, Ä‘iện và tài chính là nhóm 3 ngành dẫn đầu vá»›i mức doanh thu vượt xa các ngành nghề khác trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2013.

Ngày 3.12.2013, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố hai danh sách và thứ hạng của 500 doanh nghiệp lá»›n nhất Việt Nam năm 2013 (Bảng xếp hạng VNR500 năm 2013).
Trong VNR500 năm 2013, có tá»›i 8 tập Ä‘oàn, tổng công ty nhà nÆ°á»›c lọt vào nhóm 10 doanh nghiệp lá»›n nhất, tổng doanh thu chiếm gần 39% tổng doanh thu của toàn bảng xếp hạng năm.
 
Ở khối doanh nghiệp tÆ° nhân, nhóm 10 doanh nghiệp vẫn là những gÆ°Æ¡ng mặt quen thuá»™c Ä‘ã xuất hiện trong nhiều năm liên tiếp, trong Ä‘ó có 4 ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại cổ phần. Tổng doanh thu chiếm hÆ¡n 16% tổng doanh thu toàn doanh nghiệp trong bảng xếp hạng năm.
Số doanh nghiệp tÆ° nhân lọt vào danh sách 500 năm nay chiếm phần Ä‘ông hÆ¡n (44%) so vá»›i doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c (40%) và doanh nghiệp nÆ°á»›c ngoài (15%). Tuy nhiên, nếu xét về doanh thu thì dẫn đầu vẫn là khối doanh nghiệp nhà nÆ°á»›c, chiếm tá»›i hÆ¡n 62% doanh thu của toàn bảng xếp hạng năm. Khối doanh nghiệp tÆ° nhân chiếm 19,4% tổng doanh thu và doanh nghiệp nÆ°á»›c ngoài là 18,5%.

 
Đáng lÆ°u ý là hÆ¡n 32% số doanh nghiệp trong VNR500 năm 2013 là gÆ°Æ¡ng mặt má»›i, trong Ä‘ó phần Ä‘ông là doanh nghiệp tÆ° nhân (40,4%).

Ngành khoáng sản, xăng dầu, Ä‘iện và tài chính là nhóm 3 ngành dẫn đầu vá»›i doanh thu bứt phá so vá»›i các ngành nghề khác trong bảng xếp hạng này.
Xét theo lÄ©nh vá»±c, công nghiệp vẫn là nhóm có Ä‘ông doanh nghiệp lá»›n nhất (xấp xỉ 72%), đồng thời cÅ©ng là nhóm có tổng doanh thu lá»›n nhất (trên 73,6%). Kế tiếp là lÄ©nh vá»±c dịch vụ (chiếm gần 22% số doanh nghiệp và 23,5% doanh thu) và lÄ©nh vá»±c nông - lâm - thủy sản (chiếm hÆ¡n 6% số doanh nghiệp và gần 3% doanh thu).

Nếu xét theo ngành nghề, ngành khoáng sản, xăng dầu có tổng doanh thu chiếm tá»›i hÆ¡n 33,6% tổng doanh thu của toàn bá»™ doanh nghiệp trong bảng xếp hạng. Tiếp đến là ngành Ä‘iện (14,5%) và ngành tài chính vá»›i 12,3% bao gồm ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và vàng bạc.

 
Ở má»™t khía cạnh khác, hÆ¡n 62,3% số CEO được khảo sát cho biết kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình trong năm 2013 tốt hÆ¡n năm 2012, 16,4% nhận định không có nhiều thay đổi trong kinh doanh năm nay. Chỉ 21,3% số CEO tỏ ra không hài lòng khi kết quả kinh doanh không đạt được nhÆ° kế hoạch Ä‘ã đề ra, thậm chí thụt lùi so vá»›i năm trÆ°á»›c.

HÆ¡n 83,6% các CEO tỏ ra lạc quan khi dá»± báo về doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2014 sẽ cao hÆ¡n so vá»›i năm 2013, 11,5% cho rằng tình hình kinh doanh không có nhiều thay đổi và chỉ chÆ°a tá»›i 5% dá»± Ä‘oán tình hình kinh doanh năm tá»›i sẽ xấu Ä‘i.

Những con số trên cho thấy dường nhÆ° niềm tin kinh doanh Ä‘ang dần trở lại vá»›i cá»™ng đồng doanh nghiệp lá»›n Việt Nam, sau liên tiếp 4 năm liên tục bi quan.

Lá»… công bố bảng xếp hạng VNR500 năm 2013 dá»± kiến được tổ chức vào tháng 1.2014 tại Hà Ná»™i.

Nguồn tin: Motthegioi

Các tin khác