Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Hà Nội không nên vội vàng bức tử nhiều cây xăng

 Vừa qua, UBND thành phố Hà Ná»™i quyết định giải tỏa, di dời 12 cá»­a hàng xăng dầu nhằm tăng cường quản lí, nâng cao chất lượng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Chủ trÆ°Æ¡ng thì tốt nhÆ°ng cách triển khai thá»±c hiện của má»™t số cÆ¡ quan chức năng thành phố vấp phải phản ứng của nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh Ä‘ó, việc xóa bỏ nhiều cây xăng trong ná»™i thành sẽ dẫn tá»›i những hệ lụy khó lường…

“Có dấu hiệu đối xá»­ thiếu công tâm”

Đó là ý kiến của ông Nguyá»…n Hồng Tiến, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Ná»™i (Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), Ä‘Æ¡n vị có má»™t cá»­a hàng xăng dầu (CHXD) bị Ä‘óng cá»­a. Được biết, cây xăng của doanh nghiệp Ä‘ã tồn tại hÆ¡n 20 năm qua, chủ yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Ä‘Æ¡n vị và người dân xung quanh. Khi làm việc vá»›i chúng tôi, doanh nghiệp Ä‘ã xuất trình hồ sÆ¡ pháp lí hợp pháp của CHXD. Về mặt bằng, cá»­a hàng có diện tích sá»­ dụng 300m2, công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và các quy định khác luôn được bảo đảm tốt. Tuy nhiên, trong phụ lục 3 – công văn số 4239 ngày 14/10/2013 của Sở Công ThÆ°Æ¡ng thông báo về việc kiểm tra có Ä‘ánh giá tồn tại của CHXD này: “Cá»­a hàng vẫn tiếp tục không xuất trình được các hồ sÆ¡ pháp lí cÆ¡ bản, không rõ chủ sở hữu… đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và công tác quản lí luá»™m thuá»™m, không rõ ràng…”. Nhận định trên Ä‘ã vấp phải sá»± phản đối kịch liệt của lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Tiến cho biết, ngày 25/6/2013, Đoàn Kiểm tra liên ngành bao gồm Sở Công ThÆ°Æ¡ng – Cảnh sát PCCC, Sở Giao thông Vận tải, Công an TP Hà Ná»™i đến làm việc nhÆ°ng trÆ°á»›c Ä‘ó doanh nghiệp không hề nhận được thông báo. Do Ä‘ó, khi Ä‘oàn kiểm tra yêu cầu Xí nghiệp Đầu máy Hà Ná»™i cung cấp các văn bản pháp lí liên quan thì Ä‘áp ứng không đầy đủ, kịp thời. Ông Nguyá»…n Hồng Tiến giải thích: “Doanh nghiệp chúng tôi quản lí theo chất lượng ISO, qua 5 bÆ°á»›c Ä‘iều hành nên việc cung cấp đầy đủ văn bản trong thời gian ngắn là gần nhÆ° không thể!”. CÅ©ng trong lần kiểm tra này, liên ngành Ä‘ã chỉ ra má»™t số thiếu sót cần khắc phục của doanh nghiệp, chủ yếu liên quan tá»›i công tác PCCC nhÆ°ng đại diện doanh nghiệp Ä‘ánh giá là chÆ°a khách quan, không đồng tình. Về sá»± thiếu công tâm, trách nhiệm, theo doanh nghiệp, thể hiện rất rõ qua việc ngày 20/9/213, Sở Công ThÆ°Æ¡ng Hà Ná»™i có cuá»™c họp thông báo về việc triển khai thá»±c hiện Thông báo của UBND thành phố Hà Ná»™i về công tác kiểm tra các CHXD, các Ä‘Æ¡n vị, doanh nghiệp khác đều được mời tham dá»± nhÆ°ng riêng Xí nghiệp Đầu máy Hà Ná»™i thì không. Ông Nguyá»…n Hồng Tiến khẳng định, nếu được thông báo và tham dá»± cuá»™c họp, Ä‘Æ¡n vị sẵn sàng bổ sung các văn bản pháp lí theo quy định cÅ©ng nhÆ° trình bày phÆ°Æ¡ng án nâng cấp, cải tạo cá»­a hàng.

Cùng chung quan Ä‘iểm vá»›i lãnh đạo Xí nghiệp Đầu máy Hà Ná»™i, ông Nguyá»…n Thiết Bình, chủ CHXD Thạch Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc SÆ¡n cho biết: Cá»­a hàng này bị yêu cầu giải tỏa do nằm trong diện di dời theo dá»± án khác và Ä‘ã hết hạn giấy phép đủ Ä‘iều kiện kinh doanh xăng dầu từ 31/5/2012. Ông Bình giải thích, do có quy hoạch mở rá»™ng Quốc lá»™ 2 Ä‘oạn Ná»™i Bài – VÄ©nh Yên nên những năm gần Ä‘ây Sở Công ThÆ°Æ¡ng chỉ cấp giấy chứng nhận đủ Ä‘iều kiện kinh doanh xăng dầu có thời hạn 1 năm má»™t cho đến khi thá»±c hiện xong dá»± án mở đường. Đầu năm 2012, ông Bình có văn bản đề nghị UBND xã Thanh Xuân và UBND huyện Sóc SÆ¡n tạo Ä‘iều kiện cho di dời cá»­a hàng (theo 2 phÆ°Æ¡ng án do doanh nghiệp xây dá»±ng) nhằm phù hợp hÆ¡n vá»›i quy hoạch mở đường. UBND xã Thanh Xuân Ä‘ã chấp thuận và có công văn đề nghị UBND huyện nhÆ°ng đến nay vẫn không nhận được phản hồi. Điều Ä‘ó khiến doanh nghiệp không được cấp đổi giấy chứng nhận đủ Ä‘iều kiện kinh doanh xăng dầu và bị giải tỏa, di dời theo quyết định của UBND thành phố Hà Ná»™i. Việc làm thiếu trách nhiệm của UBND huyện Sóc SÆ¡n Ä‘ã gây ra muôn vàn khó khăn và hậu quả kinh tế nặng nề đối vá»›i ông Bình, má»™t cá»±u chiến binh bởi cuá»™c sống của cả gia Ä‘ình ông chỉ trông chờ vào CHXD này.

Cá»­a hàng xăng dầu của Xí nghiệp Đầu máy Hà Ná»™i Ä‘ã Ä‘óng cá»­a, dừng hoạt Ä‘á»™ng từ ngày 31/10/2013.


Cá»­a hàng xăng dầu của Xí nghiệp Đầu máy Hà Ná»™i Ä‘ã Ä‘óng cá»­a, dừng hoạt Ä‘á»™ng từ ngày 31/10/2013.
Cảnh báo nguy cÆ¡ từ cái nhìn lệch lạc

Theo Ä‘ánh giá của nhiều người, chủ trÆ°Æ¡ng của thành phố Hà Ná»™i thắt chặt quản lí hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh xăng dầu là rất hợp lí. Tuy nhiên, trong bối cảnh mật Ä‘á»™ các CHXD, nhất là trong khu vá»±c ná»™i thành quá thấp sẽ gây ra nhiều khó khăn. Hiện khu vá»±c ná»™i thành chỉ có 25% tổng số cây xăng nhÆ°ng lại Ä‘áp ứng nhu cầu của gần 80% người dân trên địa bàn thành phố. Điển hình nhÆ° khu vá»±c quận Hoàn Kiếm, đến thời Ä‘iểm này chỉ còn 2 cây xăng hoạt Ä‘á»™ng, trong khi mật Ä‘á»™ dân cÆ°, số lượng các cÆ¡ quan, ban ngành, doanh nghiệp tập trung trên địa bàn rất lá»›n, việc quá tải sẽ là tất yếu !
Trao đổi vá»›i chúng tôi, ông Trần Đắc Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vá»±c 1 (thuá»™c Tập Ä‘oàn Xăng dầu) nhận định: Đã và Ä‘ang có những cái nhìn lệch lạc về mặt hàng xăng dầu cÅ©ng nhÆ° hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh xăng dầu. Mặc dù ai cÅ©ng biết tầm quan trọng và sá»± cần thiết của xăng dầu nhÆ°ng từ trÆ°á»›c tá»›i nay chỉ có cây xăng phải nhường chá»— cho các công trình khác chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Các cÆ¡ quan chức năng thường rất “ngại” khi phải đối mặt vá»›i các Ä‘Æ¡n thÆ° khiếu nại của người dân về sá»± mất an toàn của các cây xăng, mặc dù nhiều khi Ä‘ây là những lo lắng không có căn cứ. Giải pháp an toàn nhất là tìm cách dẹp bỏ cây xăng để yên dân. Cứ thế, doanh nghiệp kinh doanh và các CHXD liên tục bị o ép.

Về phía Công ty Xăng dầu khu vá»±c 1, trong số 12 cây xăng thuá»™c diện giải tỏa, di dời đợt này thì doanh nghiệp có tá»›i 3 cá»­a hàng. Mặc dù Ä‘ã chuẩn bị tâm lí  và chủ Ä‘á»™ng di dời trÆ°á»›c thời hạn quy định nhÆ°ng ông Xuân thừa nhận, Ä‘ây thá»±c sá»± là cú sốc đối vá»›i doanh nghiệp. Hàng chục cán bá»™, nhân viên của doanh nghiệp Ä‘ang làm việc tại các cá»­a hàng xăng dầu đối mặt vá»›i khó khăn trong công việc, cuá»™c sống. Cây xăng thì Ä‘ã bị Ä‘óng cá»­a nhÆ°ng vị trí má»›i để tái hoạt Ä‘á»™ng chÆ°a có, trong khi thủ tục để cho ra đời má»™t cá»­a hàng xăng dầu má»›i thường kéo dài từ 5 – 6 năm.

Sẽ xem xét việc tiếp tục Ä‘óng cá»­a các cây xăng

Theo báo cáo nhanh ngày 5/11/2013 của Chi cục Quản lí thị trường Hà Ná»™i về kết quả kiểm tra, kiểm soát đối vá»›i 12 cá»­a hàng xăng dầu phải di dời, giải tỏa, các cá»­a hàng Ä‘ã nghiêm túc chấp hành quy định dừng hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh. Làm việc vá»›i chúng tôi, ông Hồ Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lí ThÆ°Æ¡ng mại, Sở Công ThÆ°Æ¡ng Hà Ná»™i cho biết: Sở Ä‘ang tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các Ä‘Æ¡n vị, doanh nghiệp, cá nhân liên quan. Đây sẽ là cÆ¡ sở để có thể xem xét có tiếp tục Ä‘óng cá»­a các cây xăng khác trên địa bàn Hà Ná»™i, nhất là khu vá»±c ná»™i thành trong thời gian tá»›i hay không.
Ông Khánh cÅ©ng đồng ý vá»›i Ä‘ánh giá về việc mật Ä‘á»™ các cá»­a hàng xăng dầu trong khu vá»±c ná»™i thành Hà Ná»™i quá thấp và những nguy cÆ¡ về tình trạng quá tải nghiêm trọng của các cây xăng. Không những vậy, Ä‘ây cÅ©ng có thể là tiền đề cho việc bùng phát dịch vụ bán xăng lẻ trên đường phố, tiềm ẩn mối hiểm họa mất an toàn cháy nổ có thể xảy ra.

Nhằm Ä‘áp ứng thỏa Ä‘áng nhu cầu xăng dầu của người tiêu dùng cÅ©ng nhÆ° bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp, giữ vững an toàn giao thông, PCCC, thành phố Hà Ná»™i cần triển khai đồng bá»™ nhiều giải pháp. Trong Ä‘ó, quan trọng nhất là việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mức Ä‘á»™ an toàn của các cây xăng bằng các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Bên cạnh Ä‘ó, cần thừa nhận cá»­a hàng xăng dầu nhÆ° má»™t hệ thống cÆ¡ sở hạ tầng thiết yếu, có những cÆ¡ chế phù hợp, tạo Ä‘iều kiện cho các cá»­a hàng xăng dầu đủ Ä‘iều kiện hoạt Ä‘á»™ng ổn định, lâu dài.

Nguồn tin: Nguoicaotuoi

Các tin khác