Trang chủ Thị trường xăng dầu Việt Nam

PV Oil chào bán 850.000 thùng dầu giao tháng 8

Lượng dầu chào bán được PV Oil khai thác từ mỏ Sông Đốc và Hồng Ngọc.

Tập đoàn PV Oil chào bán các lô hàng dầu thô từ mỏ Sông Đốc và Hồng Ngọc giao tháng 8.

Theo đó, công ty chào bán 250.000 thùng dầu từ mỏ Sông Đốc giao ngày 22-26/8. Thời gian đăng kí thầu mua đến ngày 24/6.

Công ty cũng chào bán 2 lô hàng, mỗi lô 300.000 thùng dầu từ mỏ Hồng Ngọc, giao đợt 1 từ 2-8/8 và đợt 2 từ 18-24/8. Thời gian dự thầu mua đến ngày 23/6.

Trước đó, ngày 18/5, công ty này cũng đăng kí bán 4 triệu thùng dầu thô từ mỏ Bạch Hổ, giao tháng 7.

Hôm 30/5, công ty đăng tìm mua 126.000 thùng gasoil, giao tháng 6.

Nguồn tin: Bloomberg