Trang chủThị trường xăng dầu Việt Nam

Rút ngắn một nửa thời gian lưu hàng tạm nhập tái xuất

Kẽ hở quản lý hàng tạm nhập tái xuất trÆ°á»›c Ä‘ây Ä‘ã mang lại lợi nhuận khủng cho các doanh nghiệp nhập khẩu, trong Ä‘ó có doanh nghiệp xăng dầu. 

Thời gian lÆ°u hàng tạm nhập tái xuất sẽ rút ngắn còn 60 ngày thay vì 120 ngày nhÆ° trÆ°á»›c Ä‘ây, theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Trường hợp cần kéo dài thời hạn, doanh nghiệp có văn bản đề nghị gia hạn gá»­i Chi cục Hải quan nÆ¡i làm thủ tục tạm nhập; thời hạn gia hạn má»—i lần không quá 30 ngày và không quá 02 lần gia hạn cho má»—i lô hàng tạm nhập, tái xuất.

Nghị định cÅ©ng nêu rõ quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy. Trường hợp nhập khẩu vào Việt Nam thì doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu và thuế.

Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng sau Ä‘ây trở thành loại hình kinh doanh có Ä‘iều kiện do Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng quy định cụ thể: Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa dá»… gây lây lan mầm bệnh hoặc gây ô nhiá»…m môi trường; hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt theo danh mục do Bá»™ Công ThÆ°Æ¡ng công bố.

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất phải làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào Việt Nam và chịu sá»± giám sát của hải quan cho tá»›i khi thá»±c xuất ra khỏi việt Nam.

Việc thanh toán tiền hàng theo phÆ°Æ¡ng thức tạm nhập, tái xuất phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hÆ°á»›ng dẫn của Ngân hàng nhà nÆ°á»›c Việt Nam.

Tạm nhập, tái xuất được thá»±c hiện trên cÆ¡ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu do thÆ°Æ¡ng nhân Việt Nam ký vá»›i thÆ°Æ¡ng nhân nÆ°á»›c ngoài. Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trÆ°á»›c hoặc sau hợp đồng nhập khẩu.

Kẽ hở quản lý hàng tạm nhập tái xuất trÆ°á»›c Ä‘ây Ä‘ã mang lại lợi nhuận khủng cho các doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp xăng dầu.

Nguồn tin: Baodatviet

Các tin khác